Kraina Rawki

Protokół ze spotkania

Nawigacja

Tre��

Jan Babicki wierszem o spotkaniu

Protokół nr 4

ze  spotkania szkoleniowego systemu LEADER

tym razem Miejsko-Gminnym Ośrodku

w Białej Rawskiej w dniu 2.02.2006 r.

 

Czwartek - drugi luty - szkolenie kolejne,

Tym razem podwoje M-GOK-u uprzejme

Przyjmuje w swym lokum towarzystwo całe,

Miast dotychczas w Rawie, dziś akurat... w Białej.

 

Z czterech gmin sąsiednich delegacje jadą

I rzec by można, że całą kawalkadą,

Jednak te do siebie ma już sala nasza,

Dość obszerna, więc frekwencja się rozprasza.

 

Pan Burmistrz Karpiński spotkanie otwiera

Witając serdecznie wszystkich tu i teraz,

Poza Rawą spotkanie ewenementem,

Co pewnie ma związek też z dzisiejszym świętem (Matki Bożej Gromnicznej)

 

Jako pierwszy - pan z Koluszek głos zabiera,

Krótko ze swoich doświadczeń rad udziela,

Z imienia i nazwiska się nie przedstawił,

Kozia bródka - dość dobre wrażenie sprawił.

 

Trzeba go też pochwalić, za jedną sprawę,

Na koniec cyklu prosi nas do Nagawek,

Podając także termin - 14-ty luty,

Ja nie znam drogi, wybiorę się na skróty.

 

Pan z Koluszek odszedł - sesja się zaczyna,

Głos zabiera Pani Boczek Katarzyna,

Od pewnego czasu już znajoma nasza,

W formułowaniu tematyk - ekstra-klasa.

 

By Pani Kasi uwiarygodnić prace,

Wspomaga Ją z pisakiem Węsierski Jacek

Fioletowym oraz, w kolorze zielonym

Na arkuszu, co w stelażu ustawiony.

 

Następuje podział obecnych na gminy,

Po pisaku dostają ładne dziewczyny,

Które to prym wiodą w sposób oczywisty,

Mężczyźni natomiast – tylko dla asysty.

 

Tematy: budowle, produkty lokalne,

Firmy gospodarcze, źródła naturalne.

Dorotka wypełnia egzemplarz na nowo,

Bo dzisiaj trzeba już bardziej szczegółowo.

 

Krótka przerwa i jeszcze uzupełnienia,

Po czym każdy ma swą rolę do spełnienia,

Jako pierwsi prezentują Regnowiacy,

Szczegóły aż musiała Zosia tłumaczyć.

 

Wszędzie dominuje postęp i odwaga,

Internet wśródgminny oraz – „Baba Jaga”,

Kompleks pałacowy, pomniki przyrody,

Kościół i Rylka słynąca z czystej wody.

 

Produkt naturalny - to jabłka prażone,

Które rozsławiają ich powiatu stronę

I jeszcze Kazio Tkaczyk nam tu dopowie,

Że kiedyś i lwy grasowały w Regnowie.

 

Z Cielądza ciekawsze rzeczy powybierał

Najwyższy ze słuchaczy - Piotr Libera,

O stawach rybnych, pałacach i o parkach

I pochwalił się też chlebem od Owczarka.

 

Teraz prezentują gospodarze - Biała,

Dorotka ponoć najwięcej napisała,

Dokładnie więc przedstawia dorobek gminy

Już po raz kolejny - nabrała rutyny.

 

Największą naszą wizytówką - sady,

Powierzchnią żadna gmina nie da nam rady,

Są też pałace, drzewa, rzeczka i ryby,

Przetwórnie, zabytki oraz w lasach grzyby.

 

O dorobku Kowies przedstawić się stara

Pani - suknia w kratę - oraz w okularach,

Stolarstwo, kowalstwo, piekarstwo się liczy,

Jednak najbardziej-znani sadownicy.

 

Stacje benzynowe, kościoły, tartaki,

Głaz narzutowy i to nie byle jaki,

Puszcza Bolimowska, wielu znanych ludzi,

U gmin pozostałych nawet zazdrość budzi.

 

Jako ostatnia prezentuje się Rawa,

Prawie największa grupa, za co brawa,

Arkusz cały wypełniony na czerwono,

Zapisany jedną oraz drugą stroną,

 

Pan Andrzej Lubicki dane prezentuje,

W tej profesji jak ryba w wodzie się czuje,

Hurtownie, przetwórnie, kościoły, pałace,

Dość dużo ich w gminie - jakżeby inaczej?

 

W dalszym ciągu zasoby niematerialne,

Czyż dziś ja to wszystko pamięcią ogarnę?

Historia, tradycje, legendy, kultura,

Trudno ustalić - najważniejsza która?

 

Teras pierwsza Biała, następnie z Regnowa,

Kowiesy i już minęła gmin połowa,

Jeszcze Cielądz, Rawa, znów Dorotka z Białej

I już wyszczególnione zasoby całe.

 

Podsumowania dokonuje Pan Jacek,

Który zawsze serio, traktuje swą pracę,

Jeszcze Pan Lubicki następne terminy

I już do domów będą powracać gminy.

 

Już w mniejszych zespołach następne spotkanie,

Jedna lub dwie gminy są proszone na nie.

Następnie Regnów oraz Cielądz nas czeka,

Dla mnie jest to raczej droga za daleka.

 

Jeszcze wyświetlenie filmu na ekranie,

Ma koniec, dłużej w pamięci pozostanie

Wójt Krzysio z Rawy tematykę dobierał,

Jako jedyny szef - wierny dla LEADER-a.

 

Protokółował jak zwykle

Janek Babicki

5.02.2006. 

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Szkolenia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2331

Ostatnia aktualizacja: 2006-02-15

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.