Kraina Rawki

Spotkanie z 10 lutego 2006 roku

Nawigacja

Tre��

Warsztaty problemowe dotyczące budowy ZSROW w Gminie Biała Rawska

W trakcie spotkania określono zadania dla Gminy Biała Rawska:

 • remonty strażnic OSP i przystosowanie ich na cele kulturalne, świetlicowe, oświatowe, sportowe
 • remont szkoły w Babsku na cele oświatowe i kulturalno-oświatowe
 • opracowanie programu opieki, wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej
 • program renowacji i budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego
 • ścieżki rowerowe i ich otoczenie.
 • program rozwoju turystyki i rekreacji
 • doradztwo przedsiębiorczości i pozyskiwania funduszy
 • szkolenia (agroturystyka, kulinarne, marketingi i promocja)
 • wymiana doświadczeń  z innymi grupami LGD, wyjazdy

 Do dalszych prac w Lokalnej Grupie Działania swój akces wyraziły następujące osoby:

 1. Dorota Niezabitowska-Pawlikowska
 2. Anna Sybilska
 3. Jan Babicki
 4. Grażyna Wolska
 5. Franciszka Wójcicka
 6. Wiesław Kałucki
 7. Krzysztof Nowicki
 8. Zdzisław Śliwa
 9. Renata Kaczorek
 • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego p.h. 'Polska Wigilia'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2686

Ostatnia aktualizacja: 2006-02-15

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.