Kraina Rawki

Protokół ze spotkania

Nawigacja

Tre��

Jan Babicki wierszem o spotkaniu

Protokół nr 7

Ze spotkania szkoleniowego programu LEADER+

odbytego w dniu 22 lutego 2006 r. w Urzędzie Gminy Cielądz

 

Cielądz - kolejnym etapem dziś w LEADER że,

Czas wymiany poglądów, dyskusji, zwierzeń,

Kontynuacji różnych poglądów wielu

W wspólnym zmierzaniu upragnionego celu.

 

Teraz głównym sensem naszej „nasiadówki”

Pozyskanie Euro - mogą być złotówki,

Oby tylko jak najwięcej się udało,

Cel osiągnięty - można powiedzieć śmiało.

 

Wczoraj zadzwonił do mnie Piotrek Libera

Z pytaniem, czy się do Cielądza wybieram,

Proponował mi Dorotkę, Sypkę potem,

Nic nie mówił, jak nam powrócić z powrotem.

 

Dziś idę do sklepu i o wyjazd pytam,

A Pan Sypka pojechał wcześniej i kwita,

Przez całe miasto więc do Urzędu ganiam,

Jedziemy z Dorotką: - ja, Renatka, Frania.

 

W Cielądzu w świetlicy na stole frykasy:

Smalec, masło, chały, chlebek pierwszej klasy,

Kiszone ogórki, ciastka, kawa stoi,

Dla gości dziś Cielądz dwoi się i troi.

 

Dojeżdżają goście z wójtami naczele,

Bo to przecież od nich tu zależy wiele.

Andrzej Luboiński - wójt gminy Kowiesy,

Krzyś z Rawy i Zbyszek - Burmistrz Białej spieszy.

 

Spotkanie otwiera Latek - wójt Cielądza.

Który to od dawna swą gminą zarządza,

Życzy, aby było spotkanie owocne,

Gdyż LEADER obecnie ma podstawy mocne.

 

Rozpoczęcie, aż tu zaraz wtrącić muszę

- Głos zabiera pan z grupy „Mroga” z Koluszek,

Dzieląc się doświadczeniami w kilku słowach,

W prezencie folder - Kolej Wąskotorowa.

 

Następnie Andrzej Lubicki, należycie

O nie tak dawnym w Parzęczewie pobycie

I jeszcze wójt Rawy wrażenia przedstawił,

Jak też niezbyt dawno, tylko… w Niemczech ba wił.

 

Pan Jacek powiada: - Teraz wszystkie gminy

Należą już do jednej, wspólnej rodziny,

Po czym podział na grupy i sali strony,

My - arkusz z flamastrem zielonym, czerwonym.

 

W międzyczasie tłoczno robi się przy stole,

Chleb, masełko, ja znów raczej smalec wolę

I musztarda swojska, kiszone ogórki,

Razowiec i pewnie już do końca… z górki.

 

Cielądz jako pierwszy arkusz prezentuje,

Mariusz w tym już, jak ryba w wodzie się czuje,

Trochę podpowiada Pani Kasia z Jackiem,

Część się delektuje ciastkiem lub też plackiem.

 

W tej części Henryk Jagła się nam przedstawił,

Swym wystąpieniem dobre wrażenie sprawił,

Bo Henio znanym krzewicielem kultury,

Na codzień pracuje w Starostwie… u góry…

 

Sprawy Regnowa prezentuje, jak trzeba

Stały uczestnik Leader'a - Mariusz. Cheba,

Który sprawuje tu wciąż wiodącą rolę,

Pracując w niewielkim lecz silnym zespole.

 

Ścieżki rowerowe i to różnej klasy

Będą też uwidaczniane w planach naszych.

Ja z koleżankami mam w myśli… tak powiem …

Aby własną ścieżkę wytyczyć… w Chodnowie…

 

Jest z nami Przewodniczący Rady Gminy,

Gdyż Kazik lubi być, gdzie ładne dziewczyny,

Rawskie propozycje przedstawić się stara

Pani Kinga… kruczowłosa… w okularach…

 

Biała najlepiej, bo krótko… Dorotka,

Podobnych spraw, rzeczy, już nigdzie nie spotkasz,

Pani Olszyńska - Kowiesy - sprawy nowe,

W gminie wystąpiły korty- tenisowe.

 

Pan Witold Boguta teraz o Statucie,

Jak przyrzekał na wstępie – będzie w wielkim skrócie

I niech wszystkim twórcom dalej sił wystarcza,

Wnosząc swe uwagi do 1-go marca.

 

Pod koniec wynikły maleńkie kłopoty

Z dyspozycją tak wielu tysięcy złotych,

Ile na biuro, doradztwo i szkolenia

I chyba już dziś powiemy… do widzenia…

 

Jeszcze trzy spotkania przed nami – już w poście,

Teraz do powiatu będą zjeżdżać goście,

Ja już bym odpuścił, zmęczyłem się prawie,

Lecz chciałbym zaliczyć finał „Pod Żurawiem”!

 

Protokółował jak zwykle

Janek Babicki

Chodnów, 25.02.2006r.

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Wyjazd studyjny - wymiana doświadczeń. GAL Flaminia Cesano

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2116

Ostatnia aktualizacja: 2006-03-20

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.