Kraina Rawki

Protokół ze spotkania

Nawigacja

Tre��

Jan Babicki wierszem o spotkaniu

Protokół nr 6

ze spotkania konsultacyjnego programu LEADER-Plus

odbytego w Urzędzie Gminy Regnów - 15.02.2006r,

 

 Piętnasty, lutego, czyli dzisiaj - w środę,

Jadąc w stronę gminy mijamy gospodę

Samochodem - za kierownicą Dorotka,

Myślałem - przy powitaniu wójta spotkam.

 

Zapomniałem, a więc teraz Państwu powiem,

Że tym razem mamy spotkanie w Regnowie,

Kolejnej gminie po Rwie oraz Białej,

Ta chce przedstawić swe osiągnięcia całe.

 

Przed tygodniem były spotkania lokalne,

O których mam wyobrażenie dość marne,

Nie byłem w Kowiesach, ani też w Regnowie,

O Białej w protokple numer 5 powiem.

 

Kiedy dochodziła 10-ta godzina,

Już jest reprezentowana każda gmina.

Biała, Cielądz, Kowiesy i Rawa - razem,

No i oczywiście Regnów - gospodarze.

 

Zasiadamy sobie wygodnie w świetlicy,

Owocnego szkolenia chcę wszystkim życzyć,

Wójt - Tomek Wojdalski spotkanie otwiera,

A już za chwilę Pan Jacek głos zabiera.

 

Komentuje, na ścianie cztery plakaty,

W pewnym momencie zatrzymuje się na tym:

W Nagawkach sumowano LEADER na sprawy

Wczoraj - był na nim Krzyś Starczewski - wójt Rawy.

 

W międzyczasie przybył Grzegorz Wojciechowski,

Ten dla rolnictwa nie szczędzi sił i troski.

Może pochwalić się też dobrym wynikiem

W Agencji na Sójczym Wzgórzu - kierownikiem.

 

Pan Witold Boguta: „Na pomoc tu liczę”…

Gdyż ma przed sobą tylko płaską tablicę,

O regrantingu się tutaj dowiedziałem,

O czym to dotychczas pojęcia nie miałem.

 

Dorotka wtrąca, aby wywody skrócić

I już bardziej raczej do konkretów wrócić.

Panowie wyrażają pewną rezerwę,

Po czym już za chwilę ogłoszono przerwę.

 

Po herbatce w roli głównej Pan Boguta

- Wprowadzenie do dyskusji o statutach,

Na których to wzorcach można się opierać,

By najlepsze cechy z nich w całość pozbierać.

 

Następnie Pan Witold kolejno wymienia,

Kto się może stać członkiem stowarzyszenia:

Pełnoletni! Działacz! Rekomendowany!

Każdy cel przez niego realizowany!

 

Sprawa wywołała klimat dość gorący,

Również honorowi oraz wspierający,

Jaki będzie Zarząd - wkrótce się okaże,

Grunt, żeby tylko działali wspólnie, razem.

 

Ponownie dyskusja rozgorzała zgoła,

Czy oprócz Zarządu też Radę powołać,

Część za, część jest przeciw i wnioski się słyszy:

W statucie poczynić stosowne zapisy.

 

Komisje mieć będą też duże znaczenie,

Które to powoła Walne Zgromadzenie.

Komisja Rewizyjna może być mała,

Oby tylko Zarząd dobrze pilnowała.

 

Burmistrz Białej - Zbyszek przybył wcześniej nieco,

Który z Krzysiem z Rawy wciąż przykładem świecą,

Z Kowies - Luboiński oraz do ostatka

Wyglądamy z Cielądza Andrzeja Latka.

 

Główny temat mamy już tu raczej z głowy,

Głosowano Zarząd pięcioosobowy:

Rosiak, Pawlikowska i Słoma Tereska,

Mariusz Cheba, Kwapisz, co w Cielądzu mieszka.

 

I powiedzmy sobie tu dzisiaj otwarcie,

Że Zarząd u Władzy powinien mieć wsparcie,

Toteż w jego nieformalnej rozbudowie

Zasiądą: Burmistrz i wszystkich gmin Wójtowie.

 

Przepraszam, gdyż z dniem dzisiejszym mi się wiąże

Jeszcze inny, dodatkowy obowiązek,

I choć, jak niektórzy, nie śpię na pieniądzach,

Może się wybiorę w środę do Cielądza.

 

Sporządził jak zwykle

Janek Babicki

Chodnów, 16.02.2006 r.

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konkurs foto 'Moja Gmina - przyroda, ludzie, obiekty'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2120

Ostatnia aktualizacja: 2006-03-20

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.