Kraina Rawki

Protokół ze spotkania

Nawigacja

Tre��

Jan Babicki wierszem o spotkaniu

Protokół nr 5

ze spotkania szkoleniowego programu „LEADER” Plus

odbytego w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska

tym razem tylko dla naszej gminy odbytego 10.02.2006r,

 

Tym razem spotkanie tylko w gronie gminnym,

Więc czujemy się -jak w zespole rodzinnym,

Sołtysi i młodzież - w przewadze kobiety,

My zaś pozostajemy w cieniu - niestety.

 

Otwiera sesje Burmistrz Karpiński Zbyszek,

Z ust którego najpierw powitanie słyszę,

Plany perspektywiczne na tym etapie,

Na kolorowej miasta i gminy mapie.

 

Podaje nam także aspekty niektóre,

Jak to należy zmieniać infrastrukturę,

Może wkrótce nie tylko tu, w Białej - w mieście,

Ale także we wsiach zacznie się cpś wreszcie,

 

Narazie tylko założenia ogólne,

Zalew, zbiornik Wodny oraz Białogórne

Także turystyka - Wola, Babsk i Biała,

Podsędkowice i reszta pozostała.

 

Do dzisiaj zapewne wiedziało niewielu,

Coś dziać się zaczyna w Ossie - przy hotelu

I u państwa Krępskich pałacyk na wodzie,

Takie właśnie budowle są teraz w modzie.

 

Następnie Kasia Boczek nam przypomina,

Jaki zasięg ma „Leader-Plus” - w jakich gminach?

Spora część w tym po raz pierwszy uczestniczy,

Więc trzeba im tylko powodzenia życzyć.

 

Pani Kasia, jakie z wydaniem kłopoty

Sum - siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Ja znów twierdzę - wydawać pieniądze umiem,

Żeby były, a podołam każdej sumie…

 

Dziś będziemy się koncentrowali na tym:

Podała więc cztery wiodące tematy

- Poprawa życia, promocyjne działania,

Doświadczenia, innowacji promowania.

 

Wstępnie Pani Kasia zakończyła prace,

Aż tu do dzieła zabiera się Pan Jacek,

Temat, którym wystąpienie rozpoczyna,

Jakże ważną jest dobra współpraca w gminach.

 

Wszystko idzie dobrze i aż słuchać miło

I bez żadnych uwag, gdyż pytań nie było,

Jedynie o strażach, szkołach - Burmistrz Zbyszek,

Miał króciutką przerwę i znów do nas przyszedł.

 

Gdy się obejrzałem, oczom swym nie wierzę,

Na wierzbach napisy na szarym papierze,

Gdzie potrzeby oraz wizje kulturalne,

Ludzie światli i zasoby naturalne.

 

Przerwa na herbatkę i dalej spotkanie

Co zrobimy, kiedy kolejka przystanie,

Co zaproponować gościom we wsi, w mieście,

By ich przybyło… circa… tysięcy dwieście…

 

Dalszy, etap - podać konkretne zadanie,

O remont szkół dopominają się panie

Oraz Zdzisiek Śliwa w trochę drżącym głosie

O rozbudowę remizy straży w Ossie.

 

Jan Bielawski stwierdza i to nie bez racji

Na temat swej profesji, - modernizacji,

Zebranym własne spostrzeżenia przybliżył

Na temat rozbudowy w Ossie remizy.

 

Jeszcze wcześniej Zygmunt Rutka powyliczał,

Jak to powstał kiedyś kościół w Grzymkowicach

Na bazie, kapliczki, która wcześniej stała,

A z którą się wiąże wręcz opowieść cała.

 

Franek Biedrzycki o remizie w Chodnowie

I boisku sportowym w drugiej połowie,

Dorotka lansuje rowerową ścieżkę

I o stawach.- choć to nie „źródła niebieskie”.

 

Andrzej Lubicki inicjatywy popiera,

Mówi, jak pozyskać pieniądze z „Leadera 2”.

Pani Kasia twierdzi, że tylko szkolenia.

Są furtką, aby mieć coś do powiedzenia.

 

Władek Biedrzycki - sołtys z Goślin pod kątem,

Ażeby ze szkoleniem wyjść szerszym frontem

I jeszcze Jan Bielawski robi przytyki

Na temat jakby nowej matematyki.

 

Wynikły problemy na globalną skalę,

Kto się nie zgadza, ktoś nie neguje wcale

Tematu importu starych samochodów,

Myślmy w kategoriach, jak tu pójść do przodu.

 

Pani Katarzyna w sposób namacalny,

Jak wylansować własny produkt lokalny,

Pochodzący tu, stąd, z naszej bialskiej gminy

Jako ewenement, unikat, jedyny…

 

Wymiana doświadczeń - ostatnim tematem,

Czyli zbliżamy się już do końca zatem.

Jeszcze tylko jedno tutaj Państwu powiem:

Do zobaczenia w środę, ale w Regnowie.

 

Jeszcze jednego żeśmy się dowiedzieli,

Że wybór do Zarządu przedstawicieli.

Na dziewięć osób - pięć pań i mężczyzn czterech,

No i jak mamy utrzymać równy szereg?

 

Sporządził: Janek Babicki

Chodnów, 12.02.2006 r.

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Koncert Muzyki Fryderyka Chopina. Babsk, 04 marca 2009r.

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2138

Ostatnia aktualizacja: 2006-03-20

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.