Kraina Rawki

Protokół ze spotkania

Nawigacja

Tre��

Jan Babicki wierszem o spotkaniu

Protokół nr 8

ze spotkania konsultacyjnego programu LEADBR+

z dnia 9-go marca 2006 r., w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka

 

Kolejne spotkanie - tym razem w powiecie,

Które to podobno już od końca… trzecie,

Choć ponoć jeszcze jutro, czyli już w piątek

Założycielskiej działalności początek.

 

Najpierw jest na korytarzu spotkanie,

Kawa, herbata, ciastka - dla mnie śniadanie,

Po czym to riposta i dostaję rugi,

Że panie traktujemy na miejscu drugim.

 

Jednak tu wyjaśniam, że każdy mój wierszyk

Traktuje Panie zawsze na miejscu pierwszym,

Gdyż wiem, że byłaby bardzo obrażona

Każda z Pań - tak mnie już nauczyła żona,

 

Na początek Pan Jacek - dzisiaj jedyny,

Nie ma Pana Witka i Kasi - dziewczyny,

Stąd nadzieja, że już nikt tu nie dołączy,

Spotkania około południa się skończy,

 

Podział na gminy nastał w zespole całym,

Ja tradycyjnie siedzę na miejscu stałym,

Andrzej Lubicki krótko, dyplomatycznie,

Każda gmina nastawiona strategicznie.

 

Po Statucie też każda grupka dostała,

W którym przykazania, jak w przyszłości działać.

Moja prognoza; się jednak nie sprawdziła,

Przed 11-tą Pani Kasia przybyła.

 

Janusz Rosiak rozprawia o aktywności,

Oraz jakie bywać mogą rozbieżności,

Po czym znów Pan Jacek - osobowość znana

O Statucie, a w nim kosmetycznych zmianach.

 

Jeśli będą konieczne w „Krainie Rawki”,

Mogą czynione być też większe poprawki.

Gdyż obecny Statut jedynie wzorcowym,

Od jutra być może więc w układzie nowym.

 

Pytanie - czy wszyscy będą mieli chęci

Wypowiadać się co do treści pieczęci,

Po czym Pani Kasia zbiera bliższe dane.

O Zarządzie i co reprezentowane.

 

O rekomendację sprawa się rozbija,

Kto tutaj jest władny oraz racja czyja?

Czy gmina może tu rolnika popierać,

A Izba Rolnicza przedsiębiorcę wspierać?

 

Kandydaci, co się już zdecydowali

Do Zarządu, teraz muszą, się pochwalić,

Każdy ma zapewne tu profesji wiele,

Na każdą z nich musi dołączyć „papierek”.

 

Krótka przerwa, następnie podsumowana,

Jakie będą Zarządu oczekiwania

I jeszcze część dalsza, czyli jakie racje

Mogą potwierdzić członka kwalifikacje,

 

Jeszcze Krzysio kolejno po paragrafie

- Ja nad Nim prawie nadążyć nie potrafię,

Kasia po kolei do „spowiedzi” woła

I nic się tu już przed Nią ukryć nie zdoła.

 

Prawie 5 godzin trwa dyskusja tym razem

I gdy 14:40 na zegarze,

Choć tak bardzo organizatorów cenię,

Nie czekam na oficjalne zakończenie.

 

Ja o 15-tej na spotkaniu być muszę,

Więc powracam do domu z Chebą Mariuszem,

Za co w obecności wszystkich - tak wypada

- Teraz szczere dzięki Mariuszowi składam.

 

Na podsumowanie propozycje śliczne,

Aby odbyć je w oprawie artystycznej,

Jednak nikt tu nie zaproponował wcale

Czyż nas tutaj nie; stać na własny kabaret?…

 

Ja napiszę tekścik - krótki – oczywista…

Niezbędny byłby też akordeonista,

A wtedy jeszcze przed Zgromadzeniem Walnym

Nasz LEADER mógłby być samowystarczalnym

 

Jeżeli tutaj sprzeciwu nie usłyszę,

Propozycję własną w aneksie dopiszę

I przepraszam, że chcę tutaj dominować,

Zawsze, w każdej chwili można zrezygnować.

 

Co też zawierało piątkowe spotkanie?

Z różnych względów ja nie mogłem dotrzeć na nie,

Myślę, że już były pozytywy same,

Zarząd, Statut – są już, zamknięte… na amen…

 

Myślę - uczestników była wola taka,

By Prezesem wybrać Janusza  Rosiaka,

Do Zarządu… nasza Dorotka… tak trzeba…

Piotr Libera, Pani Basia i Mariusz Cheba!

 

Protokółował jak zwykle

Janek Babicki

Chodnów, 10.03.2006 r.

  • autor: K.Nowicki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Dożynki Gminne w Białej Rawskiej

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2142

Ostatnia aktualizacja: 2006-03-20

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.